Rezidba višnje

Zelena rezidba je dopuna zimske rezidbe i obavlja se tokom juna i jula. U odnosu na stadijum razvoja voćke, režu se mlada stabla u toku formiranja uzgojnog oblika krune i starija stabla u punoj rodnosti. Rezidba utiče na razvoj stabla i smanjuje bujnost, omogućava bolju osvetljenost, pa samim tim na bolju obojenost ploda

Odstranjivanjem suvišnih mladih grana odstranjuju se suvišni potrošači vode i hrane, a svetlost i vazduh lakše prodiru u unutrašnjost krošnje stabla.

Ova rezidba dolazi do izražaja samo ako se odradi u pravo vreme. Preporuka je da se mladari orezuju po završetku aktivnog vegetativnog rasta, nakon berbe višnje, u drugoj polovini juna i početkom jula.

Potrebno da se odstrani i jedan deo lišća zbog smanjene vlage u zemljištu i visoke temperature vazduha u toku leta. Ovom rezidbom se postiče bolji kvalitet plodava.
Scroll