Sadnja vinove loze

Da bi zasadili vinovu lozu najmanje tri meseca pre sadnje je potrebno obaviti rigolovanje (duboka obrada zemljišta), jer je potrebno da se zemljište slegne. Ne treba saditi lozne kalemove u neslegnutu zemlju. Pred samu sadnju loze obavlja se neposredna priprema zemjišta pomoću tanjirača, drljača, čime se vrši dodatno sitnjenje i ravnanje zemljišta.

Na većim površinama neophodno je sprovesti mehanizovanu sadnju, radi uštede vremena. Pored toga što se na taj način obavlja mehanizovano kopanje rupa, hidroburom se automatski zaliva i đubri rastvorom mineralnih đubriva sadnica. Jedino se u tom slučaju koren sadnice mora više skraćivati i to na 2,5-3 centimetra.

Pre sadnje poželjno je da se koren kalema umoči u žitku kašu spremljenu od vode, goveđe balege i ilovače, da bi se očuvala vlaga i omogućilo bolje priljubljivanje zemlje za koren. Nakon stavljanja kalemova u rupu, zemlja se nagrne i dobro sabije. Kalemove treba zalivati narednih dana. U narednom periodu pažnja se usmerava na održavanje zemljišta, kako u redu tako i u međurednom rastojanju.

Nije poželjno zasnivanje zasada na zemljištu gde su prethodno bile neke višegodišnje drvenaste biljke, kao na primer, stari vinograd, voćnjak, šuma.

 
Scroll