Subvencije za podizanje višegodišnjih zasada voća

Subvencije za kupovinu vocnih sadnicaRadi unapređenja konkurentnosti Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik za podizanje višegodišnjih zasada voćnjaka i hmelja.

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 41/21 od 23. aprila 2021. godine)

Ko ima pravo i ko može da konkuriše? Način ostvarivanja prava na podsticaje? Na šta se konkretno odnose podsticaji? Koliki je iznos subvencija?
Odgovore na ova i slična pitanja možete pročitati u daljem tekstu.

1) Nabavku sadnica voćaka i hmelja.

2) Nabavku naslona za proizvodne zasade.

3) Pripremu, obradu zemljišta, kopanje jamića za sadnju i sadnju, odnosno za nabavku supstrata sa sertifikatom za proizvodne zasade borovnice i/ili maline, sa postavljenim sadnicama borovnica i/ili malina u saksijama/vrećama, kao i supstrata za klasične zasade borovnica i/ili malina na bankovima.

4) Hemijsku analizu zemljišta sa preporukom đubrenja zemljišta za sadnju, odnosno ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta (u daljem tekstu: analiza zemljišta).

Ko ima pravo na podsticaje (subvencije)?

Pravo na podsticaje imaju pravna lica (privredno društvo, zemljoradnička zadruga, naučnoistraživačka organizacija, škola, zadužbina, manastir i crkva), preduzetnici i fizička lica (nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva) koje ostvaruje se za jedan ili više podignutih proizvodnih zasada, a površina svakog proizvodnog zasada treba da bude u rasponu:

1) od 0,1 ha do 2 ha za svaku vrstu jagodastih voćaka i hmelja, a za šumsku jagodu od 0,05 ha do 2 ha;

2) od 0,2 ha do 5 ha za svaku vrstu jabučastih, koštičavih, jezgrastih i ostalih drvenastih voćaka.

Proizvodni zasad može da se nalazi na jednoj ili više katastarskih parcela, ali katastarske parcele moraju da se nalaze jedna pored druge i da čine jednu celinu.

Ovde možete preuzeti kompletan pravilnik za podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja.

Da bi ostvarili pravo na podsticaj za nabavku standardnih i standardnih SA sadnica ili sertifikovanih sadnica voćaka, nabavku morate ostvariti od pravnog lica, odnosno preduzetnika upisanih u Registar proizvođača sadnog materijala. Preporučujemo da pročitate tekst o kupovini voćnih sadnica za podizanje većih zasada.
Kontrola proizvodnje voćnih sadnica koje obavlja ministarstvo poljoprivrede (uprava za zaštitu bilja) i poljoprivredna stručna služba Kruševac više puta u toku vegetativne godine, a analizu na prisustvo virusa obavlja institut za voćarstvo Čačak dva puta u toku godine je samo jedan od mnogobrojnih razloga zašto da se odlučite za voćne sadnice proizvedene u rasadniku Agro Max iz Velike Drenove.

Način ostvarivanja prava na podsticaje?

Zahtev se podnosi ministarstvu – Upravi za agrarna plaćanja, od 1. marta do 31. jula tekuće kalendarske godine, a za proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu tekuće kalendarske godine do 30. septembra tekuće kalendarske godine.

Koliki je iznos subvencija za podizanje višegodišnjih zasada voća?

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku podsticaja iznosi 3.000.000 dinara.

Maksimalni iznosi podsticaja za podizanje proizvodnih zasada, u zavisnosti od vrste podsticaja, jesu:

1) Za kupovinu voćnih sadnica – 2.500.000 dinara;

2) Za nabavku naslona – 825.000 dinara;

3) Za pripremu zemljišta, odnosno za nabavku supstrata sa sertifikatom za proizvodne zasade borovnice i/ili maline sa postavljenim sadnicama borovnica i/ili malina u saksijama/vrećama, odnosno za supstrat za klasične zasade borovnica i/ili malina na bankovima – 375.000 dinara;

4) Za hemijsku analizu zemljišta, odnosno ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta – 100.000 dinara.

Ako se podsticaji odnose na proizvodne zasade sa domaćim i odomaćenim sortama voćaka podsticaji se uvećavaju za 100.000 dinara po hektaru podignutog proizvodnog zasada.

Radi podsticanja podizanja proizvodnih zasada sa srpskim domaćim i odomaćenim sortama, podsticaji za sadnice voćaka i hmelja, uvećavaju se u odgovarajućem iznosu u skladu sa ovim pravilnikom, i to za: voćne zasade sa domaćim sortama: kajsije (Novosadska kasnocvetna, Novosadska rodna, NS-4, NS-6, Buda i Ruža); višnje (Šumadinka, Ivo 45 i Leda); šljive (Čačanska najbolja, Čačanska lepotica, Čačanska rana, Čačanska rodna, Čačanski šećer, Valjevka, Jelica, Boranka, Mildora, Timočanka, Krina, Pozna plava, Zlatka, Nada, Petra i Divna); kruške (Junsko zlato, Julijana, Anđelija i Ivanino zlato); jabuke (Čačanska pozna, Rani delišes, Čadel, Gordana, Iskra, Ivana, Semendria i Jerina); breskve (Dora, Julija, Lela, Maša i Ivana); maline (Gradina i Krupna dvorodna); kupine (Čačanska bestrna); oraha (Šampion, Srem, Tisa, Bačka i Mire) i odomaćenim sortama: dunje (Leskovačka i Vranjska); jabuke (Budimka i Kolačara); šljive (Ranka i Požegača); višnje (Oblačinska), oraha (selekcija Rasna) i drena (domaći dren krupnoplodna selekcija).

Za sve dodatne informacije, kao i za sva pitanja u vezi nabavke sertifikovanih voćnih sadnica, možete nas kontaktirati. Biće nam drago da Vas saslušamo i da odgovorimo na sva Vaša pitanja.

Rasadnik voćnih sadnica „Agro Max“ – Velika Drenova.

Scroll