Idealno vreme za sadnju je jesen i rano proleće (odnosno do kretanja vegetacije). Sadnice koje su posađene u jesen su do početka proleća i kretanja vegetacije već dobro ukorenjene i biće spremne za period vegetacije.

1. Nabavka sadnice voća
Prilikom nabavke voćne sadnice, posebno treba obratiti pažnju da stabljika i koren budu zdravi i neoštećeni. Nikada ne treba kupovati, niti saditi voće koje je oštećeno. Posebno obratiti pažnju na to da koren, ne bude oštećen.

Nabavku voćne sadnice obavezno vršite kod proverenih prodavaca. Sertifikovani sadni materijal možete kupiti samo u registrovanim rasadnicima.

2. Priprema zemljišta za sadnju
Pre sadnje treba pripremiti zemljište. Ako je zemljište ranije obrađivano, potrebno je popraviti strukturu zemljišta a najbolji način za to je da se izvesno vreme napravi livada. Takođe treba voditi računa i o odvođenju suvišne vode rađenjem drenaže.
Prilikom sadnje zemlja treba da je dovoljno suva da bi bila rastresita.

3. Kopanje rupa
Ako uslovi dozvoljavaju uraditi duboko oranje (rigolovanje) na dubinu 60-80 cm.
Na zemljištu koje je prethodno orano, kopaju se rupe prečnika 30-50 cm, dubine od 50 cm.
Na zemljištu koje nije prethodno orano, kopaju se rupe širine oko prečnika 50-70 cm, dubine od 50 cm.
Prilikom kopanja rupa ili jama, kopa se tako što se prvi sloj površinske zemlje (do 20 cm) izbaci sa jedne, a drugi sloj sa druge strane rupe.

4. Đubrenje zemljišta
Iskopanu jamu treba obavezno nađubriti. Možete koristiti pregorelo stajsko đubrivo i pomešati ga sa malo sitne zemlje koju ste već iskopali. Dodajte 10-tak centimetara đubriva u rupu kao podlogu za sadnju, ili možete kupiti humus i koristite ga kao i obično đubrivo.

5. Priprema voćne sadnice pred sadnju
Vinogradskim makazama skratite stabljiku na odgovarajuću visinu, da bi odmah po primanju počela da se grana, odsecite suvišne bočne grane, ne ostavljajte niske grančice ili one koje će kvariti budući izgled vašeg drveta. Koren se takođe orezuje tako što se sve debele žile prekrate, kao i oštećene žile do mesta iza oštećenja. Ne treba previše prekraćivati žile, treba ostaviti da budu duže ali da debele na krajevima imaju čist presek makazama. Kada ovo radite vodite računa da uvek sečete pravo, nikada koso, jer pravo sečeni i stabljika i koren brže i lakše zarastaju.

6. Postupak sadnje prepremljene sadnice
Pripremljenu sadnicu staviti na sredinu prethodno pripremljene rupe, pažljivo zatrpati ostatkom zemlje da se koren dobro prekrije. Sadnica treba da je u zemlji onoliko koliko je bila u rasadniku. Zemlju oko sadnice dobro nagaziti. Zemlja se sabija i zaliva da bi sitna zemlja prionula uz koren.

Zatim staviti zemlju iz dubine koju smo prilikom kopanja jame odvojili na stranu. Ovo je radi toga što u toj zemlji ili nema, ili ima vrlo malo semena od korova, pa našu voćku bar prve godine ne moramo svakog časa pleviti, niti će zemlju oko nje crpeti korov.
Dobro zaliti biljku.

7. Održavanje posađenih sadnica
Posađene sadnice prve godine treba često zalivati, jer ako je zapostavimo, a godina bude sušna, može da bude jedan od glavnih razloga da se voćka ne primi.

Mlade voćne sadnice, posebno one koje su posađene u jesen, treba zaštiti od raznih štetočina koje mogu da im oštete stabla. Zaštita se vrši obavijanjem mrežicom, a u proleće krečenjem donjeg dela stabla.

Scroll