Podloge za kalemljenje voća

Pri kupovini sadnica potencijalni voćari se intersuju prvenstveno za sortu voćanih sadnica, za najmanje za vrstu i kvalitet kalemljene podloge.

Podloge voćaka utiču na rodnost, zatim na ranije plodonošenje i bolji kvalitet plodova. Zato pri kupovini sadnica i zasnivanju zasada treba birati podlogu na kojoj je željena sorta okalemljena.

Za kalemljenje treba upotrebljavati podloge koje se lako razmnožavaju i imaju dobar korenov sistem, koje su kompatibilne sa odgovarajućim željenim sortama i otporne na temperaturne razlike, bolesti i štetočine.

Podloge za kalemljenje kruške: Divlja kruška, Dunja BA29 (Provansalska), Dunja MA.
Podloge za kalemljenje jabuke: M9, M26, MM106.
Podloge za kalemljenje šljive: Džanarika, Mirobolan B, St. Julien.
Podloge za kalemljenje breskve: Vinogradarska breskva.
Podloge za kalemljenje kajsije: Džanarika i posrednik Stenley.
Scroll