Voćne sadnice stubasta jabuka – Smaragd

Voćne sadnice stubasta jabuka Smaragd

Smaragd je vrsta stubaste jabuke koja sazreva početkom oktobra. Plodovi Smaragda su zelene boje, srednje krupni su i nakiselog ukusa.
Dostupno na podlozi: M26.

Scroll