Voćne sadnice badem – Texas

Vocne sadnice badem Texas

Drvo je srednje bujnosti, kasnog cvetanja, dobre i redovne rodnosti. Plodovi sazrevaju u septembru. Plod je srednje krupan, okruglast, tanke ljuske, ovalnog jezgra, svetlo smeđe boje, dobrog ukusa. Randman (popunjenost jezgra) 51%. Zbog dobrog kvaliteta plodova i kasnog cvetanja ova sorta zaslužuje pažnju.
Dostupno na podlozi: Džanarika i Vinogradarska breskva.

Scroll